NTR Coaching
Budgetcoaching
NTRcoaching

HRM interim

Ervaring:

Het HRM vakgebied is voor mij 15 jaar bekend terrein. De eerste 10 jaar ben ik werkzaam geweest in diverse sectoren in zowel de profit als nonprofit waar ik ben doorgegroeid van P&O adviseur naar Manager HRM. De laatste drie jaar werk ik als interim Senior HR Adviseur en heb ik met name in profit bedrijven en in de zorg gewerkt. Ik opereer als HR business partner. Ik probeer altijd het management pro-actief te adviseren. Ik ben alert op de relatie tussen de organisatiedoelstellingen en het HRM beleid. Mijn passie ligt bij het begeleiden van veranderingstrajecten en het oplossen van conflicten.

Mijn werkwijze:

Mijn werkwijze is professioneel en praktisch. Bij de start van mijn interim opdracht analyseer ik samen met mijn opdrachtgever waar de prioriteiten liggen, worden de wederzijdse verwachtingen uitgesproken en worden er afspraken gemaakt over de resultaten die moeten worden neergezet. Ik ben bevlogen in mijn vak en betrokken bij de organisatie en de mensen. Als HR adviseur vind ik het wel belangrijk om op een integere manier een onafhankelijke positie in te nemen. Mijn kracht ligt bij het adviseren van leidinggevenden bij het opzetten en uitvoeren van het HRM beleid op strategisch en tactisch niveau.

Specialiteiten:

Als HR Adviseur heb ik met name ervaring met verandermanagement en organisatieontwikkeling. Mijn juridische kennis is actueel op het gebied van ontslag en reorganisaties. Vooral met betrekking tot outplacement, verzuim, mediation, ontwikkeling van sociale plannen en optimale personeelsbezetting. Daarnaast heb ik veel gedaan op het gebied van gezondheids-management. Toepassing van de ARBO wet, opstellen van RIE’s, begeleiden van re-integratietrajecten en het opstellen van verzuimbeleid.

De harde kant van HRM is voor mij bekend. Ik ben altijd zeer nauw betrokken geweest bij het opstellen van management-rapportages, personeelsbegrotingen en ken-stuurgetallen. Jarenlang heb ik bij snelgroeiende organisaties gewerkt en daarom heb ik veel te maken gehad met recruitment. 

Meer weten? 

Op https://www.linkedin.com/profile/view?id=12964077&trk=nav_responsive_tab_profile kunt u meer informatie vinden.

 

Reacties
Contact
06 16818484
treaviet@hotmail.com